Voederaardappelen

Niet alle aardappelen zijn geschikt voor menselijke consumptie. Sommige hebben namelijk een zeer onregelmatige vorm of een afwijkende kleur. Deze aardappelen worden afgekeurd en door aardappelsorteerbedrijven uitgesorteerd. Echter, waar consumenten deze aardappels hoogstwaarschijnlijk zouden laten liggen in de winkel, vormt dit geen bezwaar voor dieren. Betekent dit dat de uitgesorteerde aardappels zomaar als krachtvoer kunnen worden gebruikt? Neen. Voor ze op het transport gaan, worden ze altijd zorgvuldig gewassen zodat aarde en stenen niet in het rantsoen van de dieren terechtkomt.

Voederaardappelen hebben een hoog zetmeelgehalte en passen bijgevolg goed in rantsoenen voor melkvee en vleesvee. Ze zijn bovendien zeer smakelijk, energierijk en verlagen het vetgehalte in de geproduceerde melk.

Voederaardappelen zijn gans het jaar verkrijgbaar (uitgezonderd in de zomermaanden juli en augustus). Hun bewaring is niet eindeloos, dus moeten ze goed afgeschermd worden opgeslagen nadat ze uit de sorteerbedrijven zijn vertrokken.

 

naar boven