TopCowComfort

TopCowComfort is een kant-en klaarstrooisel dat onmiddellijk kan gebruikt worden. De 2 hoofdbestanddelen van dit product zijn stromeel en borgakalk
TopCowComfort is een zeer goed strooisel om te gebruiken in diepstrooiselboxen. Ook in combinatie met een pocketvergister kan dit type strooisel toegepast worden. Er is rekening te houden met een hoeveelheid van 7kg/koe/dag in diepstrooiselboxen. Dit type strooisel kan ook toegepast worden op matten/matrassen en op betonnen vloer. 

TopCowComfort scoort optimaal op vlak van hygiene en koecomfort.

TopCowComfort kan worden geleverd in vrac en kan ook afgehaald worden op onze site in Ieper.

Een nadeel van dit product is dat het nogal stoffig kan zijn. Indien u een minder stoffig product wenst, raden we u TopCow50-50 of TopCow 100 gemalen aan.

 

 

naar boven