Organische meststoffen

EFFICIËNTE BODEMVERBETERAARS EN ORGANISCHE MESTSTOFFEN

Dewulf Fourage & Transport levert organische meststoffen en efficiënte bodemverbeteraars aan akkerbouwers en tuinbouwbedrijven. Ze zijn allen afkomstig van erkende composteerinstallaties.

Organische meststoffen hebben een hittebehandeling van minimaal 1 uur op 70°C ondergaan en worden uitvoerig gecontroleerd voor ze in het handelsverkeer worden gebracht. Op die manier garanderen we de levering van compost en bodemverbeteraars die beantwoorden aan de Europese richtlijn (1069/2009).

De verwerkte mest is enerzijds afkomstig uit inrichtingen die erkend zijn door de bevoegde autoriteiten. Anderzijds heeft de dierlijke mest een behandeling ondergaan waardoor het eindproduct volledig ziektekiemvrij is. Dit is noodzakelijk om het risico op de verspreiding van dierenpathogenen (virussen, bacteriën, parasieten, …) te vermijden. Enkel mestproducten die aan beide bovenstaande voorwaarden voldoen, mogen geëxporteerd worden.

Dewulf Fourage & Transport beschikt over de nodige vergunningen en een uitgebreid wagenpark voor de bulklevering van meststoffen (compost) en grondverbeteraars (humus) in binnen- en buitenland.

 

naar boven