Ruwvoeders

4 SOORTEN RUWVOEDERS

Ruwvoeders of vochtrijke veevoeders zijn restproducten van de voedingsindustrie. Ze worden in functie van hun specifieke eigenschappen gevoerd aan melkvee en vleesvee.

Dewulf Fourage & Transport levert 5 soorten ruwvoeders. Deze levering gebeurt steeds met speciale Walking Floor trailers rechtstreeks in de kuil.

 

naar boven