Compost

GECOMPOSTEERDE ORGANISCHE MESTSTOFFEN

Dewulf Fourage & Transport levert en verkoopt organische meststoffen die beantwoorden aan de Europese Bezemrichtlijn. Ze zijn afkomstig van erkende composteerinstallaties en ondergingen een hittebehandeling op 70°C waardoor ze ziektekiemvrij zijn.

Organische meststoffen worden toegepast in de akkerbouw en tuinbouw om de humuswaarde van de bodem te verhogen. Deze bemestingswaarde is tweeledig. Enerzijds is er de directe bemestende werking van de gemakkelijk ter beschikking komende stikstof en minerale bestanddelen. Anderzijds is er het resteffect van de organische stof. Dit brengt het producerend vermogen van de bodem boven het peil dat met enkel kunstmest kan worden bereikt.

Gecomposteerde organische meststoffen worden door Dewulf Fourage & Transport minimum per volle vracht van 25 à 30 ton geleverd aan akkerbouwers en tuinbouwers. Contacteer ons voor tarieven, levertermijnen en meer details over de eigenschappen van de organische meststoffen.

 

naar boven